Hotel Air Penedès | 12 d’abril del 2023 a partir de les 16:00 h

Aquest és un taller en el qual es presenten propostes innovadores per reduir l’ús del plàstic que poden ser adaptades a les cadenes de valor del vi i l’oli. D’aquesta manera, fomentem la transferència de coneixement i innovacions que ajudin a la gestió circular dels residus, La jornada compte amb la participació d’empreses i centres de recerca especialitzats en el desenvolupament d’innovacions per a la gestió dels plàstics, així com empreses dels sectors vitivinícola i oleícola interessades en la implementació d’aquestes innovacions al Penedès.

La sessió de treball contribueix a adaptar les innovacions a les necessitats dels sectors vitivinícola i oleícola al Penedès, amb particular èmfasi pel que fa a les innovacions en l’àmbit del packaging.

Activitats principals

 • Identificació de les innovacions a implementar per part de les cadenes de valor
  Debat en format World Cafè on, en quatre rondes de 10 minuts, s’analitzen les següents àrees on es poden implementar les innovacions:
  • Desenvolupament de producte.
  • Desenvolupament de processos productius.
  • Gestió de la cadena de valor.
 • Priorització de les innovacions
  Els participants voten les innovacions a prioritzar, utilitzant una escala likert (1/2/3) per prioritzar-les.
 • Anàlisi DAFO dels factors a tenir en compte
  Debat en format World Cafè on, en quatre rondes de 10 minuts cada una, s’analitzen les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats a tenir en compte pel que fa a la transferibilitat de les innovacions proposades.
 • Priorització dels factors a tenir en compte dins el DAFO
  Els participants voten els factors DAFO més rellevants, emprant una escala likert (1/2/3) per prioritzar-los.

Consulta el programa més detalladament.

Per a més informació contacta a:
Djamel Rahmani
David Fernández

Comparteix aquest contingut. Escull la teva plataforma!