Hotel Air Penedès | 17 de maig del 2023 a partir de les 12:30 h

Aquest és un taller dirigit a fomentar la transferència de coneixement i innovacions que ajudin a la gestió circular dels residus plàstics dels sectors agroalimentaris al Penedès i comarques veïnes. Amb un showroom d’innovacions i una sessió participativa, els assistents tenen l’oportunitat d’identificar barreres i factors facilitadors de les innovacions que es presenten, explorant així mateix l’impacte dels canvis en el marc normatiu pel que fa la gestió dels residus plàstics.

La jornada compta amb la participació d’empreses i centres de recerca especialitzats en el desenvolupament d’innovacions per a la gestió circular dels plàstics, així com empreses dels sectors vitivinícola, oleícola, pesquer i avícola, interessades a adoptar tals innovacions al Penedès. Es fa especial èmfasi en l’aplicabilitat d’aquestes innovacions pel que fa a la gestió circular dels envasos d’ús final, comercials i industrials.

Activitats principals

 • Introducció al projecte ECOPAP. Presentació de la matriu d’innovacions per a la gestió circular dels residus plàstics dins els sectors vitivinícola, oleícola, pesquer i avícola.
 • Showroom. Visita a l’exposició d’innovacions amb presentació sintètica de cada una d’elles.
 • Sessions de debat: Factors facilitadors i obstaculitzadors per a l’adopció de les innovacions presentades.
  • Taula 1: barreres adopció innovacions
  • Taula 2: acceleradors adopció innovacions
  • Taula 3: nou marc normatiu i el seu impacte sobre l’adopció d’innovacionsModerades per: Sra. Cristina Escobar, Sra. Saray Ramírez i Sr. Martín Federico Alba. Tècnics de recerca de CREDA.
 • Priorització dels resultats obtinguts a cada taula mitjançant votació
 • Cloenda i següents passos.

Consulta el programa més detalladament.

Comparteix aquest contingut. Escull la teva plataforma!